SQUARE DANCE

Bra för Kropp o Knopp

Kallelse till Årsmöte den 23:e februari klockan 13.00 på Studiefrämjandets lokal på Ystadsgatan 53.

Ett bra tillfälle att träffas och påverka föreningen och kanske äta en fastlagsbulle också.

Motioner skall skriftligen inges till styrelsen senast den 31 januari.

Påminner också om inbetalning av medlems och dansavgift för 2020

Medlemsavgift 200:- per år
Dansavgift 300:- per termin

Allt i allt 800:- per år

Under 25 år, halva avgiften
Avgift skall vara betald senast 15 feb,

Hoppas vi ses på kurskvällarna

Samma tid som tidigare

                                                                                 

 

UPPVISNINGAR
Välkomna att titta på
och/eller Prova på !

Önskar du en prova på eller uppvisning i Squaredans kontakta oss

Kontakta Carin Oberg eller Lars Hansson
om du vill dansa på uppvisningar.

Login User

Log in

Login to your account

Username *
Password *